OGŁOSZENIE

2017-06-09 07:44:54 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 31.05.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

OGŁOSZENIE

2017-06-02 13:13:30 Obwieszczenia

„X IMIENINY JANA I JANINY – ORGANIZACJA IMPREZY SOBÓTKOWEJ W SOLCU-ZDROJU ” więcej»

OGŁOSZENIE

2017-05-31 12:05:51 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-05-30 10:34:38 Obwieszczenia

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie prawnego i faktycznego przebiegu granic drogi (działki) przez określenie położenia punktów i linii granicznych. Utrwalenie punktów granicznych znakami granicznymi betonowymi oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-05-29 13:30:43 Obwieszczenia

formuję, iż w wyniku zapytania ofertowego na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Solec-Zdrój oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu wpłynęło 3 oferty.
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-05-26 07:34:46 Obwieszczenia

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU więcej»

OGŁOSZENIE

2017-05-26 07:26:38 Obwieszczenia

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ , UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ W OKRESIE OD 1.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU więcej»

Zapytanie ofertowe

2017-05-23 12:42:28 Obwieszczenia

Przewóz w dniu 06.06.2017 roku dzieci ze szkoły podstawowej klasy I - IV wraz z opiekunami w ramach wycieki przyrodniczej do Świętokrzyskiego Parku Narodowego wg harmonogramu więcej»

Zapytanie ofertowe

2017-05-09 12:08:34 Obwieszczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2017 roku
więcej»

Informacja Starosty Buskiego

2017-05-08 10:46:08 Obwieszczenia

w sprawie wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych
więcej»