Ogłoszenie

2014-12-10 10:01:16 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2015 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS). więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2014-12-03 10:12:30 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-10-15 14:33:49 Obwieszczenia

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Collect Consulting S.A, ul Rolna 14, 40-555 Katowice więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2014-10-08 09:11:59 Obwieszczenia

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Solec-Zdrój. więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2014-09-26 09:09:33 Obwieszczenia

O toczącym się postępowaniu administracyjnym. więcej»

Obwieszczenie

2014-09-18 12:42:03 Obwieszczenia

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia,
że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn, wpłynęło odwołanie. więcej»

Zawiadomienie

2014-09-16 14:39:48 Obwieszczenia

O wyborze najkorzystniejszej oferty więcej»

Obwieszczenie

2014-08-29 09:28:24 Obwieszczenia

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika,
z dnia 16.06.2014r., znak: 322/I/PK/06/2014,
została wydana decyzja Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie
i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie więcej»

Zapytanie ofertowe.

2014-08-26 13:59:49 Obwieszczenia

Na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

OBWIESZCZENIE

2014-08-20 12:19:57 Obwieszczenia

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Solec-Zdrój więcej»