Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług w zakresie publicznego transportu drogowego

2016-11-07 09:16:50 Obwieszczenia

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług w zakresie publicznego transportu drogowego więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH

2016-11-03 12:42:35 Obwieszczenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój informuje, że w dniu 24.10.2016 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Dobry Zawód - Lepsze Życie” więcej»

OBWIESZCZENIE

2016-10-26 10:41:01 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Nowy Korczyn więcej»

OGŁOSZENIE

2016-10-21 13:33:24 Obwieszczenia

OGŁOSZENIE więcej»

Uwaga ! Uwaga ! Nieodpłatna pomoc prawna

2016-10-19 08:52:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje niniejszym mieszkańców Gminy Solec-Zdrój, że 1 stycznia 2017 roku w Solcu-Zdroju rozpoczął działalność Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. więcej»

Obwieszczenie

2016-10-18 10:05:52 Obwieszczenia

O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej»

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2016-10-17 14:29:17 Obwieszczenia

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2016-10-14 10:04:32 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój.
więcej»

OGŁOSZENIE

2016-10-13 11:50:06 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 12.10.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalngo SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „OD SOLCA DO
SOLCA-ZDROJU. UDOSTĘPNIANIE WYSTAW DOTYCZĄCYCH SOLCA-ZDROJU”
więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2016-10-12 13:51:21 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz.1774 j.t. z dnia 2015.11.03) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój
więcej»