ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2016-10-03 09:23:02 Obwieszczenia

O możliwości składnia uwag i wniosków do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu - dotyczy obrębu ewidencyjnego Kików więcej»

OBWIESZCZENIE

2016-09-22 13:51:17 Obwieszczenia

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2016-08-18 11:33:02 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży : więcej»

OGŁOSZENIE

2016-08-16 12:14:01 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2016 roku więcej»

OGŁOSZENIE

2016-08-16 12:06:00 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 08.08.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „XXV Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy w Solcu-Zdroju”.
Termin realizacji zadania od 19 sierpnia 2016 do 29 października 2016 roku.
Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 2.000 zł.

więcej»

OGŁOSZENIE

2016-08-08 14:33:02 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 08.08.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „XXV Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy w Solcu-Zdroju”. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-07-21 14:09:51 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2016. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-07-18 11:36:18 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.07.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Doświetlenie zabytkowego kościoła pw. św. Stanisława BM w Świniarach”. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-07-08 14:22:11 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.07.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Doświetlenie zabytkowego kościoła pw. św. Stanisława BM w Świniarach”. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-06-21 08:12:05 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06 czerwca 2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. OD SOLCA DO SOLCA ZDROJU – organizacja cyklu wystaw dotyczących historii Solca-Zdroju. więcej»