OBWIESZCZENIE

2008-05-26 13:31:52 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-05-21 13:04:58 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Kików. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-05-15 12:20:23 Obwieszczenia

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia,
dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-05-14 11:59:39 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Zborów więcej»

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

2008-05-09 09:39:34 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-05-02 07:47:45 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Magierów, Gmina Solec - Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-25 09:09:19 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Wełnin, Gmina Solec - Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-24 14:46:58 Obwieszczenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-23 14:02:40 Obwieszczenia

Budowa budynku hotelowego z częścią rehabilitacyjno-przyrodoleczniczą wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi techniczno-technologicznymi na działce nr ewid. 572/2, ul. Partyzantów, Solec Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-14 09:55:11 Obwieszczenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 15213 Stopnica – Solec Zdrój - Zielonki od km. 0+000 do km. 11+577 więcej»