Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2014-03-27 14:56:28 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży. więcej»

Ołoszenie

2014-03-24 09:46:59 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 19 marca 2014 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „V Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem Zborów - Solec 2014"

więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2014-03-06 13:24:42 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży. więcej»

OBWIESZCZENIE

2014-01-30 10:11:43 Obwieszczenia

Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p. zm) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p. zm.) więcej»

ZAWIADOMIENIE

2014-01-22 11:57:57 Obwieszczenia

"Budowa wodociągu magistralnego łączącego miejscowości Kików i Piasek Mały w gminie Solec-Zdrój" więcej»

POSTANOWIENIE

2014-01-21 09:19:11 Obwieszczenia

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn „Budowa wodociągu magistralnego łączącego miejscowości Kików i Piasek Mały w gminie Solec-Zdrój” realizowanego przez Gminę Solec - Zdrój. więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2013-12-11 14:43:32 Obwieszczenia

O wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pn. Budowie wodociągu magistralnego łączącego miejscowości Kików i Piasek Mały w Gminie Solec-Zdrój więcej»

Ogłoszenie.

2013-07-02 10:56:28 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28 czerwca 2013 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. III Piknik rodzinny „DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI”
Wnioskowana kwota 500 zł.
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2013-07-01 07:46:20 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż. więcej»

Badania sondażowe co do ceny za wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej dla inwestycji pn. Budowa Hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu – Zdroju

2013-06-20 13:30:16 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej dla inwestycji pn. Budowa Hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu – Zdroju
więcej»