OBWIESZCZENIE

2008-08-05 10:11:01 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec - Zdrój.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-08-05 10:10:07 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca miejscowości Magierów, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-08-01 08:30:21 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów, dotyczącej miejscowości Solec Zdrój, Gmina Solec Zdrój.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-31 13:44:37 Obwieszczenia

Inwestycja polegająca na budowie trawiastego boiska sportowego..... więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-31 08:58:37 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełnin , Gmina Solec - Zdrój.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-29 14:36:15 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Kików, Gmina Solec – Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-29 14:05:32 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Żuków, Gmina Solec – Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-29 13:39:39 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Piestrzec, Gmina Solec – Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-29 13:38:34 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec – Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-28 12:34:47 Obwieszczenia

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia, dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»