Obwieszczenie

2012-01-17 08:40:28 Obwieszczenia

Wszczęcie postępowania - Zmina pozwolenia na budowę więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2011-12-21 13:09:37 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2011-12-08 14:32:46 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży :
więcej»

Ogłoszenie

2011-12-01 11:14:31 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2012 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczących: więcej»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2011-11-22 08:19:44 Obwieszczenia

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia w bieżącym roku budżetowym nie przekracza równowartości 14 000 Euro, postępowanie zgodnie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie podlega przepisom w/w ustawy. więcej»

Zapytanie ofertowe – wykonanie podziału działki ewidencyjnej

2011-10-20 12:18:11 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej.
więcej»

Badania sondażowe wykonanie parasoli

2011-10-14 14:41:59 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie, wykonanie i dostawę parasoli przeciwdeszczowych, w ramach realizowanych działań promocyjnych dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno -kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”. więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2011-10-12 12:42:35 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Badania sondażowe Kalendrze 2012

2011-09-27 08:55:39 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy na 2012 rok, w ramach realizowanych działań promocyjnych dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno -kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”.

więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2011-08-29 10:58:16 Obwieszczenia

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa więcej»