ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2012-10-01 10:26:06 Obwieszczenia

Budowa ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój” o mocy cieplnej 3,4MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej. więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-10-01 10:21:02 Obwieszczenia

o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach utrzymującej w mocy odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. więcej»

DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

2012-08-29 08:34:43 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój w związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój na lata 2011 – 2032” (Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2011r.) od 2011 roku czynnie realizuje zadanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest. więcej»

Badania sondażowe co do ceny za wykonanie i dostawę 28 sztuk tablic

2012-08-22 14:09:39 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za wykonanie i dostawę 24 sztuk tablic pamiątkowych i 4 sztuk tablic informacyjnych dla inwestycji pn.
„Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”
więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2012-08-14 09:36:29 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży :
więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-08-03 09:46:25 Obwieszczenia

o wniesieniu odwołania od odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-07-16 11:58:22 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż. więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-07-13 11:04:03 Obwieszczenia

o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach utrzymującej w mocy odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. więcej»

OGŁOSZENIE

2012-07-11 09:18:09 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że w związku z realizacją "Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec – Zdrój na lata 2011-2032” przyjmowane sa wnioski na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na rok 2013. więcej»

Badania sondażowe co do ceny za przygotowanie, wyprodukowanie i emisję filmu

2012-07-04 13:50:54 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za przygotowanie, wyprodukowanie i emisję filmu związanego z promocją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”. więcej»