OBWIESZCZENIE

2009-06-09 12:08:02 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa­nia przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, oraz zmiany miejscowego planu za­gospodarowania przestrzennego pozostałej części gminy Solec-Zdrój więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-05-20 13:46:14 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej w m. Wełnin-Dąbrówka nr 1564005 Gmina Solec Zdrój pow. buski... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-05-19 14:44:12 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Wełnin-Kopaniana nr 1564090 Gmina Solec Zdrój pow. buski.... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-05-18 14:42:18 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej do zalewu w Solcu Zdroju nr 1564041... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-05-18 14:41:03 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Włosnowice-Iłek Gmina Solec Zdrój pow. buski.... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-05-18 14:40:00 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Żuków-Strażnik nr 1564006 Gmina Solec Zdrój, pow. buski.....
więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-05-11 12:50:07 Obwieszczenia

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa ul. Bez nazwy w Solcu Zdroju od ul. Partyzantów Gmina Solec Zdrój pow. Buski.... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-04-10 10:42:37 Obwieszczenia

Budowa ul. Bez nazwy w Solcu Zdroju od ul. Partyzantów Gmina Solec Zdrój pow. Buski.... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-02-12 09:23:29 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój”. więcej»

ZMIANA DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2009 DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2009-02-10 13:01:28 Obwieszczenia

W treści ogłoszenia wprowadza się następujące zmiany... więcej»