ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2011-10-12 12:42:35 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Badania sondażowe Kalendrze 2012

2011-09-27 08:55:39 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy na 2012 rok, w ramach realizowanych działań promocyjnych dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno -kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”.

więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2011-08-29 10:58:16 Obwieszczenia

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2011-08-19 11:44:26 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży więcej»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2011-08-10 10:27:00 Obwieszczenia

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia w bieżącym roku budżetowym nie przekracza równowartości 14 000 Euro, postępowanie zgodnie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie podlega przepisom w/w ustawy. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2011-08-03 09:50:34 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2011-07-25 07:56:18 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży : więcej»

Zapytanie ofertowe – wykonanie podziału działki ewidencyjnej

2011-07-21 09:23:02 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie podziału geodezyjnego działek ewidencyjnych. więcej»

Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do 14000 Euro

2011-07-20 14:19:20 Obwieszczenia

Przedmiotem zamówienia jest "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój" więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2011-06-28 08:44:10 Obwieszczenia

Przedmiot zamówienia :
Demontaż, transport i utylizacja płyt cementowo-azbestowych z dachów budynków na terenie Gminy Solec-Zdrój więcej»