OBWIESZCZENIE_

2008-03-06 13:21:45 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów . Dotyczącej miejscowości Kików więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-03-06 12:31:12 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów
Dotyczącej miejscowości Solec Zdrój więcej»

OGŁOSZENIE

2008-03-05 14:01:41 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów
Dotyczącej miejscowości Solec Zdrój
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-03-05 13:43:52 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów. Dotyczącej miejscowości Zborów więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-03-05 08:16:11 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów. Dotyczącej miejscowości Solec-Zdrój więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-02-18 13:28:06 Obwieszczenia

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,
dotycząca miejscowości Żuków
więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2008-02-08 15:00:02 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej: więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2008-02-08 14:58:40 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że przeznacza do sprzedaży: więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-02-08 12:17:07 Obwieszczenia

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,
dla inwestycji polegającej na: więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-02-07 10:38:48 Obwieszczenia

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7.02.2008. Znak: GKB.I.7331-30/07 Wójt Gminy Solec Zdrój wydał decyzję w sprawie: więcej»