OBWIESZCZENIE

2008-07-02 14:15:46 Obwieszczenia

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia, dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-02 08:58:12 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-02 08:55:54 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-06-20 08:22:33 Obwieszczenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-06-19 13:38:05 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca miejscowości Magierów , Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-06-19 10:52:10 Obwieszczenia

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trawiastego boiska sportowego , wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-06-18 11:43:22 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełnin , Gmina Solec - Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-06-09 13:10:32 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Kików, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-06-06 10:57:21 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-06-03 14:14:29 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój. więcej»