OBWIESZCZENIE

2008-01-31 13:23:03 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów
Dotyczącej miejscowości Żuków, Gmina Solec Zdrój
Zakres przedsięwzięcia obejmuje: więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-31 13:20:50 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów
Dotyczącej miejscowości Kików, Gmina Solec Zdrój
Zakres przedsięwzięcia obejmuje: więcej»

O G Ł O S Z E N I E

2008-01-25 12:42:11 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2008 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący: więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-25 10:04:29 Obwieszczenia

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,
Inwestycja realizowana jest w ramach porozumienia Gminy Solec-Zdrój i Gminy Pacanów
dla inwestycji polegającej na:
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów
dotycząca miejscowości Wójcza, Gmina Pacanów. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-22 09:32:59 Obwieszczenia

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej
na rzecz GMINY Solec-Zdrój , 28 -131 Solec-Zdrój,
dla inwestycji polegającej na:
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno- kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój
i Pacanów więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-15 13:30:56 Obwieszczenia

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,
dla inwestycji polegającej na:
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów więcej»

POSTANOWIENIE

2008-01-14 13:06:15 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec-Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-14 09:26:49 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-11 12:06:07 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-08 11:55:13 Obwieszczenia

więcej»