OBWIESZCZENIE

2009-08-31 10:28:23 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Wełnin-Kopaniana nr 1564090 Gmina Solec Zdrój pow. buski więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-07-30 11:18:46 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej w m. Wełnin-Dąbrówka nr 1564005 Gmina Solec Zdrój pow. buski... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-07-30 10:18:21 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Wełnin-Kopaniana nr 1564090 Gmina Solec Zdrój pow. buski więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-07-30 10:17:14 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Włosnowice-Iłek Gmina Solec Zdrój pow. buski więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-07-30 10:15:50 Obwieszczenia

Przebudowa ul. Klombowej i Kopernika w Solcu Zdroju Gmina Solec Zdrój pow. buski... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-07-30 10:14:41 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Żuków-Strażnik nr 1564006 Gmina Solec Zdrój, pow. buski...
więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-07-30 10:13:08 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej do zalewu w Solcu Zdroju nr 1564041... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-07-09 13:01:13 Obwieszczenia

Budowa wodociągu tranzytowego na odcinku Nowy Korczyn – Solec Zdrój więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-06-29 10:49:12 Obwieszczenia

Przystąpienie do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-06-09 12:08:02 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa­nia przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, oraz zmiany miejscowego planu za­gospodarowania przestrzennego pozostałej części gminy Solec-Zdrój więcej»