OBWIESZCZENIE

2008-07-29 14:05:32 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Żuków, Gmina Solec – Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-29 13:39:39 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Piestrzec, Gmina Solec – Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-29 13:38:34 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec – Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-28 12:34:47 Obwieszczenia

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia, dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-25 14:08:29 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec - Zdrój...
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-23 09:52:33 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Zielonki, Gmina Solec – Zdrój, dotyczącej zmiany oznaczenia pompowni z P1 na P2.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-23 09:51:25 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Zielonki, Gmina Solec – Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-23 09:39:06 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Włosnowice, Gmina Solec – Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE z dnia. 2008.07.14

2008-07-15 11:35:43 Obwieszczenia

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./ oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego( jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że wpłynęły wszystkie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trawiastego boiska sportowego, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-02 14:15:46 Obwieszczenia

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia, dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój.

więcej»