OBWIESZCZENIE

2009-01-29 14:52:37 Obwieszczenia

Budowa ul. Bez nazwy w Solcu Zdroju od ul. Partyzantów Gmina Solec Zdrój pow. Buski. więcej»

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2009-01-28 15:09:45 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży: więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-27 13:35:52 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Zagórzany - Chinków Gmina Solec Zdrój pow. buski.

więcej»

OGŁOSZENIE

2009-01-27 09:39:51 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza na rok 2009 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący: więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-27 08:33:31 Obwieszczenia

Przebudowa ul. Nad Stawem w Solcu Zdroju Gmina Solec Zdrój pow. buski więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-23 13:18:41 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Kików Zagaje Kikowskie i Zagaje Kikowskie przez wieś, Gmina Solec Zdrój pow. buski
więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-23 07:26:25 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej nr 1564002 Sułkowice-Piasek Mały Gmina Solec Zdrój pow. buski więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-21 13:57:43 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej nr 1564016 ul. Daniewskich w Solcu Zdroju Gmina Solec Zdrój pow. buski więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-09 14:51:33 Obwieszczenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-08 12:11:32 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Wełnin, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»