POSTANOWIENIE NR 54/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II

2023-06-23 09:03:49 Obwieszczenia

POSTANOWIENIE NR 54/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 31 maja 2023 r.w sprawie zmian w podziale Gminy Solec-Zdrój na stałe obwody głosowania więcej»

OGŁOSZENIE

2023-06-22 09:19:24 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 20.06.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Opowieści Starego Kufra”. więcej»

OGŁOSZENIE

2023-06-07 07:51:07 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 29.05.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2023-06-01 12:47:37 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2023-06-01 08:04:18 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 22.05.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących Wielki Grosz przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

INFORMACJA

2023-05-31 11:41:15 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2022 roku udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty , w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia więcej»

INFORMACJA

2023-05-31 11:19:13 Obwieszczenia

Wykaz osób fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. więcej»

INFORMACJA

2023-05-31 10:48:00 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. więcej»

OGŁOSZENIE

2023-05-30 09:30:24 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 29.05.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

INFORMACJA

2023-05-29 12:41:53 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej w postaci dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników więcej»