OBWIESZCZENIE

2008-07-23 09:39:06 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Włosnowice, Gmina Solec – Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE z dnia. 2008.07.14

2008-07-15 11:35:43 Obwieszczenia

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./ oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego( jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że wpłynęły wszystkie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trawiastego boiska sportowego, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-02 14:15:46 Obwieszczenia

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia, dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-02 08:58:12 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-02 08:55:54 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-06-20 08:22:33 Obwieszczenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-06-19 13:38:05 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca miejscowości Magierów , Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-06-19 10:52:10 Obwieszczenia

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trawiastego boiska sportowego , wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-06-18 11:43:22 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełnin , Gmina Solec - Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-06-09 13:10:32 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Kików, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»