OBWIESZCZENIE

2008-07-31 08:58:37 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełnin , Gmina Solec - Zdrój.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-29 14:36:15 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Kików, Gmina Solec – Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-29 14:05:32 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Żuków, Gmina Solec – Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-29 13:39:39 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Piestrzec, Gmina Solec – Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-29 13:38:34 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec – Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-28 12:34:47 Obwieszczenia

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia, dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-25 14:08:29 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec - Zdrój...
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-23 09:52:33 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Zielonki, Gmina Solec – Zdrój, dotyczącej zmiany oznaczenia pompowni z P1 na P2.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-23 09:51:25 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Zielonki, Gmina Solec – Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-23 09:39:06 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Włosnowice, Gmina Solec – Zdrój.
więcej»