OBWIESZCZENIE_

2008-03-10 13:56:16 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów .Dotyczącej miejscowości Wełnin więcej»

OBWIESZCZENIE_

2008-03-10 10:58:18 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów
Dotyczącej miejscowości Magierów więcej»

OBWIESZCZENIE_

2008-03-06 13:21:45 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów . Dotyczącej miejscowości Kików więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-03-06 12:31:12 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów
Dotyczącej miejscowości Solec Zdrój więcej»

OGŁOSZENIE

2008-03-05 14:01:41 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów
Dotyczącej miejscowości Solec Zdrój
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-03-05 13:43:52 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów. Dotyczącej miejscowości Zborów więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-03-05 08:16:11 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów. Dotyczącej miejscowości Solec-Zdrój więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-02-18 13:28:06 Obwieszczenia

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,
dotycząca miejscowości Żuków
więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2008-02-08 15:00:02 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej: więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2008-02-08 14:58:40 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że przeznacza do sprzedaży: więcej»