OBWIESZCZENIE

2008-04-23 14:02:40 Obwieszczenia

Budowa budynku hotelowego z częścią rehabilitacyjno-przyrodoleczniczą wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi techniczno-technologicznymi na działce nr ewid. 572/2, ul. Partyzantów, Solec Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-14 09:55:11 Obwieszczenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 15213 Stopnica – Solec Zdrój - Zielonki od km. 0+000 do km. 11+577 więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-11 13:39:58 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Wełnin, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-10 14:33:52 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów, dotycząca oczyszczalni ścieków w m. Wełnin, Gmina Solec - Zdrój. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2008-04-09 09:48:02 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży: więcej»

Zarządzenie Nr 11

2008-04-09 09:45:06 Obwieszczenia

W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-01 10:43:04 Obwieszczenia

Budowa drogi gminnej nr 1564002 na odcinku Piasek Mały - Kolonia Zagajów w gminie Solec Zdrój


więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-03-27 13:09:42 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów .Dotyczącej miejscowości Magierów więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-03-27 13:06:16 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów .Dotyczącej miejscowości Solec Zdrój więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-03-27 12:55:16 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów .Dotyczącej miejscowości Zborów więcej»