OBWIESZCZENIE

2008-01-14 09:26:49 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-11 12:06:07 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-08 11:55:13 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIE

2007-12-31 12:28:07 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIE

2007-12-20 10:18:48 Obwieszczenia

więcej»

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno- kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Wola Biechowska , Gmina Pacanów na nieruchomościach położonych w miejscowości Wola Biechowska ,wraz z pompowniami .

2007-07-02 11:09:34 Obwieszczenia

Stosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm)
podaje się do publicznej wiadomości , że w dniu 12.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój ,ul.1 Maja 10 dla inwestycji polegającej na... więcej»

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz Gminy Solec - Zdrój, 28–131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10

2007-07-02 10:51:41 Obwieszczenia


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./
podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie
w sprawie...... więcej»

O G Ł O S Z E N I E

2006-12-21 08:40:14 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. więcej»

Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu Zdroju

2006-10-18 15:42:38 Obwieszczenia

Uchwała Nr 5
Gminnej Komisji Wyborczej
w Solcu Zdroju
z dnia 18 października 2006 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej»

OGŁOSZENIE

2006-02-03 13:13:52 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:
- bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej gminnych obiektów kultury fizycznej i sportu
- organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych więcej»