Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

2023-01-17 13:03:48 Obwieszczenia

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu o wszczęciu na wniosek UZDROWISKA SOLEC-ZDRÓJ M. Cz. Sztuk sp. j. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Rząska rurociągu – gazociągu średniego ciśnienia z rur PE110 SDR17 dn 110 w rurze osłonowej PE100 SDR17.6 dn 160 mm, metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Rząska w km ok. 11+178, na działkach oznaczonych nr ew. 582 i 673/6, obręb 0007 Solec-Zdrój, gm. Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie. więcej»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2023-01-13 11:20:45 Nabór

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektor ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zostanie zatrudniona: Pani Agnieszka Kosecka zamieszkała w miejscowości Strażnik
więcej»

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

2023-01-09 13:56:57 Obwieszczenia

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu dotycząca wszczęcia postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów otwartych, przepustów pod zjazdami i pod drogą leśną oraz rowów odprowadzających, w związku z realizacją zadania pn: „Budowa drogi leśnej DSD nr 73, nr inw. DR/08/03 na terenie Leśnictwa Stopnica”. więcej»

„Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2022-2023”

2023-01-09 13:17:22 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs na realizację w roku 2023 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2022-2023” zwanego dalej Programem. więcej»

OGŁOSZENIE

2023-01-03 12:56:52 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2023 roku. więcej»

OGŁOSZENIE

2022-12-27 08:28:24 Obwieszczenia

Ogłoszenie więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2022-12-21 16:15:03 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Ogłoszenie

2022-12-19 08:56:58 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.09.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zapytanie o cenę

2022-12-13 11:40:25 Obwieszczenia

na wykonanie usługi polegającej na "Odławianiu bezdomnych psów z terenu gminy Solec-Zdrój i zapewnieniu im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt". więcej»

OBWIESZCZENIE

2022-12-13 08:11:14 Obwieszczenia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu o wydanej decyzji znak: KR.ZUZ.4.4210.192.2022.MO z dnia 08.12.2022 r. o udzieleniu na wniosek Pana Michała Gwóźdź pozwolenia wodnoprawnego więcej»