Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018

Wersja do druku

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego


Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, póz. 130 i poz. 138) podaje się do publicznej wiadomości:


ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 lutego 2018 r.


w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 373 i 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, poz. 130 i poz. 138) w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 i poz. 1566 oraz z 2018 r. poz. 130), działając w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Kielcach I i Komisarzem Wyborczym w Kielcach II, w kadencji następującej po wydaniu zarządzenia ustala się:

§ 1.1. Liczbę radnych wybieranych do rad gmin w województwie świętokrzyskim zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

2.    Liczbę radnych wybieranych do rad powiatów w województwie świętokrzyskim zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

3.    Liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w każdej gminie najpóźniej na 4 miesiące przed upływem kadencji.

2. Egzemplarz zarządzenia przekazuje się właściwym radom, Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I, Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Wojewoda Świętokrzyski
/-/Agata Wojtyszek
Załączone pliki:

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
(obwieszczenie_wojewody.pdf - 1189.913 KB) Data publikacji: 2018-03-02 12:23:06 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik
(zalacznik_zarzadzenie.pdf - 1737.28 KB) Data publikacji: 2018-03-02 12:23:36 Redaktor: Łukasz Kobos

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 141948

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2018-12-18 07:57:30
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2018-12-18 07:57:57
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2018-12-18 07:57:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony