Obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój o Informacji Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 20 września 2018 r. - Obwody głosowania

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

z dnia 21 września 2018 roku


na podstawie art 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz.U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) podaje się do publicznej wiadomości Informację Komisarza Wyborczego.

Wójt Gminy

mgr inż. Adam Pałys

 


INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KIELCACH II

z dnia 20 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:


Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Sułkowice, Kików, Zagaje Kikowskie

Szkoła Podstawowa w Kikowie, Kików 67, 28-131 Solec-Zdrój


2

Sołectwa: Zborów, Magierów, Żuków

Szkoła Podstawowa w Zborowie, Zborów ul. Zwierzyniec 3, 28-131 Solec-Zdrój

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


3

Sołectwa: Wełnin, Solec-Zdrój

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 18, 28-131 Solec-Zdrój

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


4

Sołectwa: Włosnowice, Świniary, Ludwinów, Zielonki

Remiza OSP w Świniarach, Świniary 44, 28-131 Solec-Zdrój


5

Sołectwo: Piestrzec

Remiza OSP w Piestrzcu, Piestrzec 7, 28-131 Solec-Zdroj


6

Sołectwa: Strażnik, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów, Zagórzany, Piasek Mały

Świetlica wiejska w Piasku Małym, Piasek Mały 83, 28-131 Solec-Zdrój

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


7

Dom Pomocy Społecznej w Świniarach

Dom Pomocy Społecznej w Świniarach, Świniary 25, 28-131 Solec-Zdrój


8

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, Zborów ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-ZdrójGłosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.


Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Solec-Zdrój najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

                                                                                                                             Komisarz Wyborczy

w Kielcach II

/-/ Rafał ADAMCZYKStatystyki bieżącej stronyWyświetleń: 141922

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2018-12-18 08:54:53
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2018-12-18 08:56:18
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2018-12-18 08:56:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony