Rok 2019

Wersja do druku

 Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 10.10.2019 znak: RIG-V6220.2.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 2,2 ha wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 460 w miejscowości Zielonki gm. Solec-Zdrój.  

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 26.09.2019 znak: RIG-V.6220.4.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 384029 T – Zborów – Solec-Zdrój od km 0+000 do km 2+151, długości 2151mb na działkach oznaczonych nr ewid. 55 ark. 2 obręb Zborów oraz nr ewid. 324 obręb Solec-Zdrój gmina Solec-Zdrój. 

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 23.09.2019 znak: RIG-V.6220.3.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0098T Solec-Zdrój – Wełnin – Klucz, na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki w Solcu-Zdroju (km 0+000) do miejscowości Wełnin do drogi krajowej nr 79 (km 2+670) w zakresie budowy chodnika na części odcinka, przebudowy istniejącego chodnika oraz odnowy nawierzchni jezdni i odnowy nawierzchni bitumicznej jednokierunkowej ścieżki rowerowej położnej w miejscowości Wełnin, gmina Solec-Zdrój. 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ 

 

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 19.11.2019 roku znak: RIG-V.6220.3.2019 o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0098T Solec-Zdrój – Wełnin – Klucz, na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki w Solcu-Zdroju (km 0+000) do miejscowości Wełnin do drogi krajowej nr 79 (km 2+670) w zakresie budowy chodnika na części odcinka, przebudowy istniejącego chodnika oraz odnowy nawierzchni jezdni i odnowy nawierzchni bitumicznej jednokierunkowej ścieżki rowerowej położnej w miejscowości Wełnin, gmina Solec-Zdrój. 

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 25.11.2019 roku znak: RIG-V.6220.4.2019 o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 384029 T – Zborów – Solec-Zdrój od km 0+000 do km 2+151, długości 2151mb na działkach oznaczonych nr ewid. 55 ark. 2 obręb ewidencyjny Zborów oraz na działce nr ewid. 324 obręb Solec-Zdrój gmina Solec-Zdrój. 

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 3.12.2019 znak: RIG-V.6220.2.2019 o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 2,2 ha wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 460 w miejscowości Zielonki gm. Solec-Zdrój.  

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 12.12.2019 znak: RIG-V.6220.3.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0098T Solec-Zdrój – Wełnin – Klucz, na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki w Solcu-Zdroju (km 0+000) do miejscowości Wełnin do drogi krajowej nr 79 (km 2+670) w zakresie budowy chodnika na części odcinka, przebudowy istniejącego chodnika oraz odnowy nawierzchni jezdni i odnowy nawierzchni bitumicznej jednokierunkowej ścieżki rowerowej położnej w miejscowości Wełnin, gmina Solec-Zdrój.   

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.12.2019 znak: RIG-V.6220.4.2019 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 384029T Zborów – Solec-Zdrój od km 0+000 do km 2+151, długości 2151 mb na działkach oznaczonych nr ewid. 55 ark. 2 obręb Zborów oraz nr ewid. 324 obręb Solec-Zdrój gmina Solec-Zdrój.  

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 2.01.2020 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 2,2 ha wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 460 w miejscowości Zielonki gm. Solec-Zdrój.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 142031

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2019-03-12 09:45:32
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2019-03-12 09:47:27
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2023-01-12 10:59:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony