Zawiadomienia o terminach sesji

Wersja do druku

                Informuję, że na dzień 9 września 2021r. na godz. 8:00 zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 

 

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XXXI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7.  Podjęcie uchwał:

a/ uchwała o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Solec-Zdrój
;

b/ uchwała w sprawie trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, w tym trybu konsultacji;

c/ uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

d/ uchwała w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały nr XLII/258/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody                                        i odprowadzania ścieków na terenie gminy Solec-Zdrój;

e/ uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej w części, poprzez wyłączenie
z użytkowania jako drogi publicznej;

f/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata
2021 - 2032;

g/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok;

h/ uchwała w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

i/ uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

  

 

 

            Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 782

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2019-11-20 13:35:04
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2019-11-20 13:36:22
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2021-09-07 11:55:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony