Zawiadomienia o terminach sesjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-03-20 11:23:25

Informuję, że na dzień 19 lutego 2020 r. na godz. 8ºº zwołuję XV Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Przyjęcie Protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2020 roku”

b/ w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój

c/ uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty

d/ w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy

e/ w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy

f/ w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 r.

9. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie skomunikowania wschodniej i zachodniej części miejscowości Solec-Zdrój.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                                    Paweł Patrzałek

 

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY BĘDZIE MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.

 poniżej odnośnik do transmisji online

Kliknij aby oglądać transmisję onlinePowrót