Zawiadomienia o terminach sesjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-05-29 11:27:10

Informuję, że na dzień 22.05.2020r. na godz. 8ºº zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój.

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie  XVII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XVII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z XVI  Sesji Rady Gminy.

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji  i zapytań radnych.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie GOPS z ceny zasobów pomocy społecznej (dostępne na portalu radnego).

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy, Radzie Gminy Raportu o stanie Gminy Solec-Zdrój

8. Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Solec-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu

b/ uchwała w sprawie  ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego parku w Zborowie, będącego własnością Gminy Solec – Zdrój

c/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie

d/ uchwała w sprawie  określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

e/ uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2032

f/ uchwała w sprawie  zmiany budżetu Gminy  Solec-Zdrój na 2020 rok    

g/  uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości

h/ w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Solec-Zdrój

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

                                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                                               Paweł Patrzałek

 

 

   UWAGA!!! W   sesji biorą udział wyłącznie Radni Rady Gminy Solec-Zdrój. Transmisję sesji Rady Gminy można śledzić na żywo w dzień prowadzenia obrad.

 

 poniżej odnośnik do transmisji online

Kliknij aby oglądać transmisję onlinePowrót