Zawiadomienia o terminach sesjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-12-02 07:38:12

                Informuję, że na dzień 24 listopada 2020r. na godz. 8:00 zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy
w Solcu-Zdroju.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XXIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7.  Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2021 rok

b/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

c/ uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok w Gminie Solec-Zdrój”

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

 

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

 Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek


Powrót