Zawiadomienia o terminach sesjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-12-22 14:15:49

   Informuję, że na dzień 4 grudnia 2020r. na godz. 8:00 zwołuję XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
  4. Przyjęcie Protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
  5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
  6. Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

b/ uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację
w 2020 roku zadania p.n. Wsparcie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
- na zakup środków ochrony indywidualnej.

c/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad.W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem, w sesji biorą udział wyłącznie Radni Rady Gminy Solec-Zdrój. Transmisję sesji Rady Gminy można śledzić na żywo w dzień prowadzenia obrad.
Przewodniczący Rady

Paweł PatrzałekPowrót