Zawiadomienia o terminach sesjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-01-26 14:24:49

Informuję, że na dzień 30 grudnia 2020r. na godz. 8:00 zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku XXV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
  4. Przyjęcie Protokołu z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
  6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
  7. Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Solec - Zdrój na lata 2021 – 2023;

b/ uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój;

c/ uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 – 2032;

d/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok;

e/ uchwała w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej”;

f/ uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

g/ uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Solec-Zdrój;

h/ uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świniary.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.


Przewodniczący Rady

Paweł PatrzałekPowrót