Zawiadomienia o terminach sesjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-03-16 09:37:13

Informuję, że na dzień 29 stycznia 2021r. na godz. 8:00 zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku XXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
  4. Przyjęcie Protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
  5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
  6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
  7. Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solec – Zdrój na lata 2021 – 2025;

b/ uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/2020 z dnia 24 listopada 2020r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok w Gminie Solec – Zdrój”;

c/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 – 2032;

d/ uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok;

e/ uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy;

f/ uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad.Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.


Przewodniczący Rady

Paweł PatrzałekPowrót