Zawiadomienia o terminach sesjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-06-07 09:14:36

                Informuję, że na dzień 11 maja 2021r. na godz. 8:00 zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Prezentacja analizy układu komunikacyjnego miejscowości Solec-Zdrój.

5. Przyjęcie Protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

6. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej.

9. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” w 2020 roku.

10.  Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła w Świniarach;

b/ uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
w Zborowie;

c/ uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę;

d/ uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2022 roku dla Powiatu Buskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Solec – Zdrój – Wełnin Nr 0098 T dł. 2666 mb od km 0+000 do km 2+666”;

e/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 - 2032;

f/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie obrad.

 

 

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

 

Przewodniczący Rady

Paweł PatrzałekPowrót