Zawiadomienia o posiedzeniach komisjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-12-22 14:19:18

Informuję, że w dniu 4 grudnia 2020r. o godz. 07:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Stałych. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

                

Porządek posiedzenia:

1/ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2020 roku zadania p.n. Wsparcie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju - na zakup środków ochrony indywidualnej.

3/ Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok.

4/ Sprawy różne.Powrót