Zawiadomienia o posiedzeniach komisjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-01-25 12:49:48

W dniu 28 grudnia 2020r. o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Stałych. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

        

Porządek posiedzenia:

1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Solec - Zdrój na lata 2021 – 2023.

2/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój.

3/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 – 2032.

4/ Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok.

5/ Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Solec-Zdrój.

6/ Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świniary.

7/ Projekt uchwały w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

8/ Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

9/ Sprawy różne.Powrót