Zawiadomienia o posiedzeniach komisjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-12-22 07:19:04

W dniu 17 listopada 2021r. o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury.

              

Porządek posiedzenia:

 

1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/2020 z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok w Gminie Solec – Zdrój”;

2/ Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 września 2021 roku w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój;

3/ Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

4/ Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2022 rok;

5/ Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata
2021 - 2032;

6/ Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok;

7/ Sprawy różne.Powrót