Rok 2020

Wersja do druku

Zawiadomienie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 7.02.2020 znak: RIG-V.6220.1.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój.

 

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 384014 T – Zborów – Janów od km 0+809 do km 1+826,  długości 1017mb na działce oznaczonej nr ewid. 473 obręb ewidencyjny Solec-Zdrój gmina Solec-Zdrój

 

 Na podstawie 61 § 1 i § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 z późn. zm. w dalszej części KPA) oraz art. 73 ust. 1, 74 ust. 3, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21, w dalszej części ustawa OOŚ)

 

  Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 05.06.2020 znak: RIG-V.6220.2.2020 w sprawie planowanego przedsięwzięcia „ Przebudowa drogi gminnej nr 384014 T – Zborów – Janów od km 0+809 do km 1+826, długość 1017 mb”

 

  Zawiadomienie Wójta Gminy Solec- Zdrój z dnia 30.07.2020 znak RIG-V.6220.1.2020 o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój.

 

  Zawiadomienie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 31.07.2020 znak RIG-V.6220.2.2020w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn” Przebudowa drogi gminnej 384014 T – Zborów – Janów od km 0 + 809 do km 1 + 826, długość 1017 mb na działce nr ewid. 473 obręb ewidencyjny Solec -Zdrój,

 

  Zawiadomienie- Obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 27.08.2020 znak: RIG-V.6220.1.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój”.


  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 17.09.2020 znak: RIG-V.6220.1.2019.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej obory, zmiana sposobu użytkowania istniejącej stodoły na oborę wraz z jej rozbudową, budowa płyty obornikowej i zbiornika na gnojowicę, budowa silosa na kiszonkę oraz budowa obiektów towarzyszących na części działki nr ewid. 819 w miejscowości Kików, gmina Solec-Zdrój.

 

  ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec- Zdrój z dnia 24.09.2020 znak RIG-V.6220.2.2020 o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 384014 T – Zborów – Janów od km 0 + 809 do km 1 + 826, długość 1017 mb na działce nr ewid. 473 obręb ewidencyjny Solec -Zdrój”

 

  ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE – o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu w treści decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój

 

  ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Wójta Gminy Solec- Zdrój z dnia 15.10.2020 znak RIG-V.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej 384014 T – Zborów – Janów od km 0 + 809 do km 1 + 826, długość 1017 mb na działce nr ewid. 473 obręb ewidencyjny Solec -Zdrój.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1193

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2020-02-07 12:21:40
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2020-02-07 12:24:32
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2023-01-12 10:59:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony