Klauzula informacyjna – zgoda

Wersja do druku

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

                 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach………………………………………………... ……………………….………………………………………………………………………………...

                                                                       ……………………………..
                                                                                   (data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu – Zdrój (adres ul. 1-go Maja 10 28-131 Solec-Zdrój, telefon 41 377 60 39).

2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu ........................................................…

4.    Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6.    Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest .............................…………………………………………………………………….

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

                                                                     …………………………………...
                                                                                    podpis
Załączone pliki:

Klauzula informacyjna - zgoda (GOPS)
(klauzula informacyjna - zgoda.docx - 16.481 KB) Data publikacji: 2021-08-03 08:37:14 Redaktor: Łukasz Kobos
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 694

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2021-08-02 14:12:23
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2021-08-02 14:12:32
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2021-08-03 08:37:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony