Rok 2022

Wersja do druku

Zawiadomienie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 17.08.2022 znak: RIG-V.6220.1.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Świniary o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 17.02.2022 roku znak: SKO.OŚ-60/6037/214/2021 o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 02.09.2021r. umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rolniczym wykorzystaniu odpadów na części działki nr ewid. 293 obręb Gadawa, gmina Busko-Zdrój.

 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 17.02.2022 roku znak: SKO.OŚ-60/6037/214/2021

 

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 24.01.2022 znak: RIG-V.6220.3.2021 o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa – dotyczy: Budowy urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: elektrownie wiatrowe w ilości 2 szt. o mocy łącznej do 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78m, średnicy wirnika do 56 m, fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gmina Solec-Zdrój.

 


Zawiadomienie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 11.03.2022 roku znak: RIG-V.6220.3.2021.2022 dotyczące możliwości wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2 o łącznej mocy 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec-Zdrój oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

 

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 28.04.2022 r o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2 o łącznej mocy 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gmina Solec-Zdrój.

 

Decyzja Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 28.04.2022 znak: RIG V.6220.3.2021.2022

 

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 5.09.2022r. znak: RIG-V.6220.1.2022 w sprawie przekazania protestów jakie wpłynęły w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Świniary o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 

Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 21.09.2022r. znak: RIG-V.6220.1.2022 o przekazaniu do organów opiniujących aneksu nr 1 do KIP oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Świniary o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 15.11.2022r. znak: RIG-V.6220.1.2022 w związku z podejmowanymi przez organ czynnościami w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Świniary o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 

 

Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 13.12.2022 roku znak: RIG-V.6220.1.2022 o zebraniu materiału dowodowego i wyznaczeniu nowego terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Świniary o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 

Zawiadomienie - obwieszczanie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 16.12.2022 znak: RIG-V.6220.2.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji wód leczniczych otworami: Szyb Solecki, Solec 2 (Karol), Solec 4 na terenie i obszarze górniczym Solec-Zdrój w gminie Solec-Zdrój.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 456

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2022-01-25 09:36:41
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2022-01-25 09:38:30
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2023-01-12 10:58:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony