Rok 2010Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-12-17 10:07:36

Załączone pliki:

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za 2010 rok dla Rady Gminy Solec Zdrój
(spraw_wykonanie_budzetu_2010.pdf - 164.775 KB) Data publikacji: 2011-04-14 09:42:30 Redaktor: Łukasz Kobos
Załączniki wukonanie budżetu 2010
(wykonanie_budzet_2010.pdf - 277.591 KB) Data publikacji: 2011-04-14 09:43:17 Redaktor: Łukasz Kobos
 Załączone pliki:

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE_DOCHODY
(doch_2010.pdf - 792.768 KB) Data publikacji: 2011-12-13 14:09:33 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
(NDS_2010.pdf - 190.276 KB) Data publikacji: 2011-12-13 14:10:34 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE_WYDATKI
(wyd_2010.pdf - 1202.855 KB) Data publikacji: 2011-12-13 14:19:28 Redaktor: Łukasz Kobos
Powrót