Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 marca 2015 roku

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

WÓJTA
GMINY SOLEC-ZDRÓJ

z dnia 25 marca 2015 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Solec-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwały Nr VI/20/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

- podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (nr telefonu)

1

sołectwa: Sułkowice, Kików, Zagaje Kikowskie

Szkoła Podstawowa w Kikowie

Kików 67;

2

sołectwa: Zborów, Magierów, Żuków

Szkoła Podstawowa w Zborowie *) **)

Zborów 121;

3

sołectwa: Wełnin, Solec-Zdrój

Zespół Szkół w Solcu-Zdroju *) **)

ul. 1 Maja 18; tel. 41 3776021

4

sołectwa: Włosnowice, Świniary, Ludwinów, Zielonki

Remiza OSP w Świniarach

Świniary 44;

5

sołectwo: Piestrzec

Remiza OSP w Piestrzcu

Piestrzec 7;

 

6

sołectwa: Strażnik, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów, Zagórzany, Piasek Mały,

Świetlica wiejska w Piasku Małym

Piasek Mały 83;

7

Dom Pomocy Społecznej w Świniarach

Dom Pomocy Społecznej w Świniarach *)

Świniary 25;

8

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie *)

Zborów 112;

 

*) - obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

**) – obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 5 maja 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może
w terminie do dnia 4 maja 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 27 kwietnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do
21.00.

Wójt Gminy /-/ Adam Pałys


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 147975

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2015-04-17 07:41:04
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2015-04-17 07:42:21
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2015-04-17 07:42:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony