Zarządzenie Nr 39/2015 - zmiana składu

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015

Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 5 maja 2015 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r. poz. 594; z późn. zm.)  oraz art. 182 § 1 pkt 1, § 2 i § 3 i art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

 

                                                            zarządzam:

 

§ 1

Zmieniam skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Świniarach, powołanej do przeprowadzenia wyborów do Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, w ten sposób, że:

1.      Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w składzie komisji Krzysztofa Dumina zam. w  Wełninie  na skutek zrzeczenia się członkostwa.

 

 

  § 2

 

  Zarządzenie  podlega  podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Gminy, umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie komisji.

 

  § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 147809

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2015-05-05 10:53:55
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2015-05-05 10:56:44
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2015-05-05 11:00:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony