Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2015 roku

Wersja do druku

w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

 

Na podstawie art. 47 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn zm.), § 2  ust. 2 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1152) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam osoby odpowiedzialne za ochronę lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku:

  1. Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kikowie; Kików 67 – Joanna Tłustochowicz,

  1. Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Zborowie; Zborów 121 – Piotr Kalita,

  1. Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 3 z siedzibą w Zespole Szkół w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 18 – Łukasz Kobos,

  1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą w Remizie OSP w Świniarach; Świniary 44 – Błażej Fortuna,

  2. Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 5 z siedzibą Remizie OSP; Piestrzec 7 – Izabela Kopeć-Ból,

  3. Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 6 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Piasku Małym; Piasek Mały 83 – Agnieszka Kopeć,

  4. Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 7 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Świniarach; Świniary 25 – Grzegorz Jabłoński,

  5. Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 8 z siedzibą w domu Pomocy Społecznej w Zborowie, Zborów 112 – Stanisław Borek.

§ 2.

Osoby wyznaczone współpracują z Komisariatem Policji w Solcu-Zdroju oraz przewodniczącymi komisji ds. referendum z terenu Gminy Solec-Zdrój.

§ 3.

Ochrona lokali, o których mowa w § 1. wykonywana będzie zgodnie z odrębnymi upoważnieniami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.  

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 142617

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2015-08-25 08:21:47
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2015-08-25 08:22:12
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2015-08-25 08:22:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony