2016Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-05-09 10:10:55

   Załączone pliki:

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za I półrocze 2016 roku
(wykon_budzet_gminysz_Ikw_2016.pdf - 82.369 KB) Data publikacji: 2016-09-26 13:40:55 Redaktor: Łukasz Kobos
Wykonanie budżetu 2016
(wykonanie_budzetu _2016.xls - 35.328 KB) Data publikacji: 2017-04-19 08:57:56 Redaktor: Łukasz Kobos
wykonanie_budzetu _2016.xls
(wykonanie_budzetu _2016.xls.xades - 3.946 KB) Data publikacji: 2017-04-19 08:58:20 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy Solec-Zdrój na dzień 31.12.2016r
(inf_mienie_ug_2016.pdf - 199.954 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:41:02 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego
(inf_o_doch_m_zppo_2016.pdf - 266.654 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:41:31 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego_
(inf_o_doch_z_mienia_k_zsz_2016.pdf - 264.738 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:42:09 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego GOPS w Solcu-Zdroju na dzień 31.12.2016 r.
(inf_o_st_m_gops_2016.pdf - 198.903 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:42:43 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego Urząd Gminy 2016
(inf_o_st_m_ug_2016.pdf - 272.707 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:44:05 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego ZPPO w Zborowie na dzień 31.12.2016 r.
(inf_o_st_m_zborow_ 31_12_2016.pdf - 204.288 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:44:37 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju na dzień 31.12.2016 r.
(inf_o_st_m_zsz_2016.pdf - 203.366 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:45:27 Redaktor: Łukasz Kobos
Powrót