Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-02-10 12:27:37

Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 został opracowany w ramach projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Opracowano na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) z dnia 2 sierpnia 2016r.Powrót