Zarządzenie Nr 14/2017

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 14/2017

Wójta Gminy Solec – Zdrój

z dnia 10.03.2017


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.)


Zarządzam:

§1

przeznaczam do sprzedaży następującą nieruchomość :

- nieruchomość gruntową niezabudowaną o nr ew. 823/2 o pow. 0,0370 ha w miejscowości Piestrzec w trybie bezprzetargowym – na rzecz pani Elizy Bahr zam. ul. Smugowa 37d,40-750 Katowice będącej właścicielką nieruchomości zabudowanej w miejscowości Piestrzec.

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość dzięki której ulegną poprawie warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz w/w działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.


§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.


§3

Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 142176

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2017-03-13 13:12:42
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2017-03-13 13:15:02
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2017-03-13 13:15:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony