2020

Wersja do druku
Załączone pliki:

Sprawozdanie Rb-27S dochody I kwartał 2020
(Rb_27_s_sprawozdanie_dochody_I_kwartal_2020.pdf - 920.55 KB) Data publikacji: 2020-06-01 09:23:25 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie Rb-28S wydatki I kwartał 2020
(Rb_28_s_sprawozdanie_wydatki_I_kwartal_2020.pdf - 1472.882 KB) Data publikacji: 2020-06-01 09:24:05 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie Rb-n należności I kwartał 2020
(Rb_n_sprawozdanie_naleznosci_I_kwartal_2020.pdf - 356.816 KB) Data publikacji: 2020-06-01 09:24:48 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie Rb-NDS nadwyżka deficytu I kwartał 2020
(rb_nds_sprawozdanie_o_nadwyzce_deficycie_1_kwartal_2020.pdf - 255.914 KB) Data publikacji: 2020-06-01 09:25:57 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie Rb-z o zobowiązaniach I kwartał 2020
(rb_z_sprawozdanie_o_zobowiazaniach_1_kwartal_2020.pdf - 94.262 KB) Data publikacji: 2020-06-01 09:27:16 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie Rb-27S dochody II kwartał 2020
(sprawozdanie_dochody_2_kwartal_2020.pdf - 1011.457 KB) Data publikacji: 2020-07-28 10:18:44 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie Rb-n należności II kwartał 2020
(sprawozdanie_naleznosci_2_kwartal_2020.pdf - 357.425 KB) Data publikacji: 2020-07-28 10:19:16 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie Rb-28S wydatki II kwartał 2020
(sprawozdanie_wydatki_2_kwartal_2020.pdf - 1507.189 KB) Data publikacji: 2020-07-28 10:21:08 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie Rb-z o zobowiązaniach II kwartał 2020
(sprawozdanie_zobowiazania_2_kwartal_2020.pdf - 94.068 KB) Data publikacji: 2020-07-28 10:22:42 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie Rb-NDS nadwyżka deficytu II kwartał 2020
(sprawozdanie_o nadwyzce_deficycie_2_kwartal_2020.pdf - 255.731 KB) Data publikacji: 2020-07-28 10:23:03 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja z wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za I półrocze 2020
(informacja_opisowa_za_1_polrocze_2020_wpf_inf_gck.pdf - 33938.706 KB) Data publikacji: 2020-09-18 10:15:41 Redaktor: Łukasz Kobos
Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykanania budżetu za I półrocze 2020 roku.
(opinia_rio_o_inf_z_wyk_budz_i_wpf_za_1_polrocze_2020.pdf - 1002.967 KB) Data publikacji: 2020-10-02 11:51:39 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020 III kwartał 2020
(sprawozdanie_rb_nds_3_kw_2020.pdf - 255.702 KB) Data publikacji: 2020-11-27 12:16:21 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego III kwartał 2020r.
(sprawozdanie_rbn_3_kw_2020.pdf - 356.832 KB) Data publikacji: 2020-11-27 12:34:34 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
(sprawozdanie_o_dochodach_za_2020_rok_4_kwartal.pdf - 1075.987 KB) Data publikacji: 2021-03-05 14:20:38 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
(sprawozdanie_o_nadwyzce_deficycie_za_2020_rok_4_kwartal.pdf - 255.474 KB) Data publikacji: 2021-03-05 14:22:07 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH
(sprawozdanie_o_naleznosciach_za_2020_rok_4_kwartal.pdf - 357.912 KB) Data publikacji: 2021-03-05 14:22:51 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2020r.
(sprawozdanie_o_stanie_srodkow_na_rachunku_bankowym_za_2020_rok_4_kwartal.pdf - 206.067 KB) Data publikacji: 2021-03-05 14:24:55 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
(sprawozdanie_o_stanie_zobowiazan_za_2020_rok_4_kwartal.pdf - 97.276 KB) Data publikacji: 2021-03-05 14:25:40 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
(sprawozdanie_o_wydatkach_za_2020_rok_4_kwartal.pdf - 1521.681 KB) Data publikacji: 2021-03-05 14:26:48 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
(sprawozdanie_uzupelniajace_o_zobowiananiach_za_2020_rok_4_kwartal.pdf - 343.398 KB) Data publikacji: 2021-03-05 14:27:24 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
(sprawozdanie_z_wykonania_dochodow_podatkowych_za_2020_rok_4_kwartal.pdf - 246.921 KB) Data publikacji: 2021-03-05 14:28:36 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie o wykonaniu budżetu Gminy za 2020 rok
(sprawozd_o_wykon_budz_gminy_za_2020rok.pdf - 46476.716 KB) Data publikacji: 2021-04-06 11:52:55 Redaktor: Łukasz Kobos
Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za IV kwartał 2020 roku
(wykonanie_budzetu_2020.pdf - 92.601 KB) Data publikacji: 2021-04-07 13:24:49 Redaktor: Łukasz Kobos
Bilanse Gmina zbiorcze 2020 rok
(bilanse_30042021.zip - 1731.913 KB) Data publikacji: 2021-04-30 14:35:12 Redaktor: Łukasz Kobos

Opis: Po pobraniu paczki należy ją rozpakować programem win zip, 7zip bądź win rar

Uchwała Nr 62/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2021 roku
(uchwala_rio_opinia_o_sprawozdaniach_za_2020_rok.pdf - 1035.074 KB) Data publikacji: 2021-05-07 13:30:02 Redaktor: Łukasz Kobos

Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za 2020 rok.

Sprawozdania bilansowe Urzędu Gminy Solec-Zdrój za 2020 rok.
(sprawozdania_bilansowe_urzedu_gminy_20.zip - 582.376 KB) Data publikacji: 2021-05-20 13:41:01 Redaktor: Łukasz Kobos

Opis: Paczkę należy pobrać na dysk i rozpakować programem np. win rar, win zip, 7zip

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1315

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2020-06-01 09:20:16
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2020-06-01 09:20:57
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2023-07-03 13:20:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony