Wersja do druku

Opublikowano: 2016-07-25 12:43:49

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowalnych obejmujących zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 384018 T Solec-Zdrój ul. Polna od km 0+205 do km 0+727, dł. 522 mb.”

Wynik postepowania:

Solec- Zdrój dnia, 25.07.2016r.

Nr sprawy: RIG.701.14.1.2016

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Gmina Solec-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pn.:  „Remont drogi gminnej nr 384018 T Solec-Zdrój ul. Polna od km  0+205 do km 0+727, dł. 522 mb.” za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX

Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

 

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę  100 128,40   brutto.

Oferta złożona przez Wykonawcę zawierała najniższą cenę spośród ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.




Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1516
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2016-07-15 12:54:54
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2016-07-15 12:55:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu