Wersja do druku

Opublikowano: 2009-07-23 12:16:31

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

Wynik postepowania:

 

 

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

                                                            

 

 

Znak: RIG.II.7034-4.1/09                                                                  Solec – Zdrój, 23.07.2009r.

 

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa
i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”.

.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 110683-2009; data zamieszczenia: 13.07.2009r.

 

 

            Zamawiający informuje, iż na podstawie srt. 93, ust. 1, pkt. 1 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz 1058) postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów” zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert – 23.07.2009r. godz. 11:00, nie złożono żadnej oferty.

Powyższa informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2749
Wprowadził do systemu: Piotr Kalita, data: 2009-07-13 15:03:02
Opublikował: Piotr Kalita, data publikacji: 2009-07-13 15:12:51
Ostatnia zmiana: Piotr Kalita, data: 2009-07-23 12:12:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu