Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Gminy Solec Zdrój

Adres:
Solec Zdrój
28-131 Solec Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ugsolecz@post.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 114

Data publikacji:
2011-08-18 08:14:48

Przedmiot: Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

Treść przetargu:
 I. Nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Piestrzec, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój oznaczoną na mapie ewidencji gruntów obrębu Piestrzec jako działka:

    1. działka Nr ew. 1126 (ark. mapy 2) o pow. 0,06 ha – nieruchomość zabudowana , na podstawie MPZP dla gminy Solec – Zdrój dla przedmiotowej działki przeznaczenie podstawowe: a) usługi oświaty, przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) urządzenia sportu i rekreacji, b) zieleń urządzona, c) obiekty małej architektury, budynki gospodarcze pomocnicze , dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr 24851,

    Na nieruchomości znajduje się budynek byłej szkoły o powierzchni użytkowej 298 m², powierzchni zabudowy 372 m²

    Przedmiotowa nieruchomość nie znalazła nabywcy w przetargu ustnym nieograniczonym dnia 8.07.2011.

    Cena zabudowanej nieruchomości wynosi : 42 950,00 zł


II. Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

III. Przetarg odbędzie się dnia 30 września o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Solcu -Zdroju w sali konferencyjnej urzędu (II piętro).

IV. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % do dnia 27 września na konto Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju Nr 66 85170007 0000 0000 0390 0013 w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu – Zdroju.

    Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju potwierdzi , że otrzymał taki przelew do dnia 27 września 2011 r do godz. 15.00. Przedłożenie kopii polecenia przelewu wystawionego przez oferenta jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium, w dniu przetargu należy przedłożyć kopię dokonanego polecenia przelewu, na którym znajdować się będzie oryginalny stempel potwierdzający dokonanie przelewu.

Osobie, która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada w przypadku nie zgłoszenia się nabywcy w wyznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej.


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1615
Wprowadził do systemu: Łukasz Kobos, data: 2011-08-18 08:14:48
Opublikował: Łukasz Kobos, data publikacji: 2011-08-18 08:24:22
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2011-08-18 08:24:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu