Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Gminy Solec Zdrój

Adres:
Solec Zdrój
28-131 Solec Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ugsolecz@post.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 119

Data publikacji:
2012-01-10 12:38:30

Przedmiot: Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż.

Treść przetargu:


Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:


  1. Nieruchomości położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój oznaczone na mapie ewidencji gruntów obrębu Sułkowice jako działka:

    1. działka nr ew. 160 o pow. 0,50 ha – nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka ta położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 24851, cena nieruchomości wynosi 17 950,00 zł netto

       Przedmiotowa nieruchomość nie znalazła nabywcy w przetargu ustnym nieograniczonym dnia 18.11.2011r.

II. Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

III. Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

IV. Przetarg odbędzie się dnia 17.II.2012r o godz.900 w Urzędzie Gminy w Solcu -Zdroju w sali konferencyjnej urzędu (II piętro)

V. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % do dnia 14.II.2012r na konto Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju Nr 66 85170007 0000 0000 0390 0013 w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu – Zdroju.

    Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju potwierdzi , że otrzymał taki przelew do dnia 14.II.2012r do godz. 15.00. Przedłożenie kopii polecenia przelewu wystawionego przez oferenta jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium, w dniu przetargu należy przedłożyć kopię dokonanego polecenia przelewu, na którym znajdować się będzie oryginalny stempel potwierdzający dokonanie przelewu.

Osobie, która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada w przypadku nie zgłoszenia się nabywcy w wyznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1441
Wprowadził do systemu: Łukasz Kobos, data: 2012-01-10 12:38:30
Opublikował: Łukasz Kobos, data publikacji: 2012-01-10 12:43:18
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2012-01-10 12:43:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu