Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Gminy Solec Zdrój

Adres:
Solec Zdrój
28-131 Solec Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ugsolecz@post.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 22

Data publikacji:
2004-12-28 09:28:08

Przedmiot: Nieruchomości rolne

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

I.                   Nieruchomości położonych w miejscowości Kolonia Zagajów                       woj. świętokrzyskie oznaczone na mapie ewidencji gruntów jako działki:

1.      działka Nr 3/1 o pow. 1,0700 ha stanowiąca własność gminy Solec Zdrój na podstawie decyzji RR.IX.7710-132/02

-         nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych,

-         cena wywoławcza wynosi 2615,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset piętnaście złotych),

2.      działka Nr 5/1 o pow. 1,0500 ha stanowiąca własność gminy Solec Zdrój na podstawie decyzji RR.IX.7710-132/02

-         nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych,

-         cena wywoławcza wynosi 2570,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych),

3.      działka Nr 13 o pow. 1,1700 ha stanowiąca własność gminy Solec Zdrój na podstawie decyzji RR.IX.7710-132/02

-         nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych,

-         cena wywoławcza wynosi 2830,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych),

4.      działka Nr 57/1 o pow. 2,2800 ha stanowiąca własność gminy Solec Zdrój na podstawie decyzji RR.IX.7710-132/02

-         nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych,

-         cena wywoławcza wynosi 5230,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych),

5.      działka Nr 117 o pow. 0,5400 ha stanowiąca własność gminy Solec Zdrój na podstawie decyzji RR.IX.7710-132/02

-         nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych,

-         cena wywoławcza wynosi 1320,00 zł (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych),

6.      działka Nr 181/2 o pow. 0,7700 ha stanowiąca własność gminy Solec Zdrój na podstawie decyzji RR.IX.7710-132/02

-         nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych,

-         cena nieruchomości wynosi 1760,00 zł (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych),

7.      działka Nr 184/1 o pow. 1,0900 ha stanowiąca własność gminy Solec Zdrój na podstawie decyzji RR.IX.7710-132/02

-         nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych,

-         cena nieruchomości wynosi 2660,00 zł (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych).

 

 

 

 

 

 

II.                Nieruchomości położonych w miejscowości Włosnowice woj. świętokrzyskie oznaczone na mapie ewidencji gruntów jako:

1.      działka Nr 120/4 o pow. 0,1800 ha stanowiąca własność gminy Solec Zdrój na podstawie decyzji RR.IX.7710-132/02

-         nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych,

-         cena wywoławcza wynosi 652,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa złote),

2.      działka Nr 541 o pow. 0,1500 ha stanowiąca własność gminy Solec Zdrój na podstawie decyzji RR.IX.7710-132/02

-         nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolno-leśnych,

-         cena wywoławcza wynosi 918,00 zł (dziewięćset osiemnaście złotych),

3.      działka Nr 572 o pow. 0,1900 ha stanowiąca własność gminy Solec Zdrój na podstawie decyzji RR.IX.7710-132/02

-         nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolno-leśnych,

-         cena wywoławcza wynosi 1382,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt dwa złote),

4.      działka Nr 265 o pow. 2,5000 ha stanowiąca własność gminy Solec Zdrój na podstawie decyzji RR.IX.7710-132/02

-         nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych,

-         cena wywoławcza wynosi 5817,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych),

5.      działka Nr 109/3 o pow. 0,3800 ha wpisana jest w KW Nr 24851 jako własność gminy Solec Zdrój

-         nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych,

-         cena nieruchomości wynosi 1101,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto jeden złotych).

III.               Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń.

IV.              Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2005 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju pok. Nr 7.

V.                 Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej w dniu 26 stycznia 2005r. na konto Urzędu Gminy w Solcu Zdroju Nr 66 85170007 0000 0000 0390 0013 w NBS Solcu Zdrój.

            Osobie która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

            Wadium przepada w przypadku nie zgłoszenia się nabywcy w oznaczonym terminie w       Kancelarii Notarialnej.

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2062
Wprowadził do systemu: Piotr Kalita, data: 2004-12-28 09:28:08
Opublikował: Piotr Kalita, data publikacji: 2004-12-28 09:28:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu