Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-05-19 11:40:49
Wygasł: 2020-05-28

Dostawa 40 szt. laptopów dla uczniów do zajęć w ramach projektu pn.: „Pasje zaklęte w nauce”

Opublikowany: 2020-05-18 10:42:37
Wygasł: 2020-06-02

Remont Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju

Opublikowany: 2020-05-07 11:55:14
Wygasł: 2020-05-15

Dostawa 40 szt. laptopów dla uczniów do zajęć w ramach projektu pn.: „Pasje zaklęte w nauce”

Opublikowany: 2020-04-28 12:41:58
Wygasł: 2020-05-26

Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju

Opublikowany: 2020-03-20 11:05:07
Wygasł: 2020-04-03

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Solec-Zdrój w kwocie 4 610 000 złotych

Opublikowany: 2020-03-18 12:11:15
Wygasł: 2020-04-08

Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej

Opublikowany: 2020-03-13 11:49:48
Wygasł: 2020-03-30

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2020r.

Opublikowany: 2020-02-26 12:35:15
Wygasł: 2020-03-06

Dostawa urządzeń siłowni dla Szkoły Podstawowej w Solcu‑Zdroju

Opublikowany: 2020-02-14 14:03:24
Wygasł: 2020-02-24

Dostawa urządzeń siłowni dla Szkoły Podstawowej w Solcu‑Zdroju

Opublikowany: 2020-02-14 13:57:33
Wygasł: 2020-02-27

Dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Zborowie

Opublikowany: 2020-02-12 14:43:21
Wygasł: 2020-02-27

Dostawa i montaż sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Zborowie

Opublikowany: 2020-02-12 14:06:17
Wygasł: 2020-03-05

Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Solcu Zdroju i Zborowie

Opublikowany: 2019-12-13 14:28:24
Wygasł: 2019-12-19

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Zagospodarowanie fragmentu zabytkowego parku w Zborowie

Opublikowany: 2019-12-11 09:50:50
Wygasł: 2019-12-19

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2019-12-02 12:38:55
Wygasł: 2019-12-10

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2019-11-05 14:09:40
Wygasł: 2019-11-20

Zagospodarowanie fragmentu zabytkowego parku w Zborowie

Opublikowany: 2019-09-16 13:55:03
Wygasł: 2019-10-01

Przebudowa dróg gminnych

Opublikowany: 2019-09-12 13:20:24
Wygasł: 2019-09-30

Zagospodarowanie fragmentu zabytkowego parku w Zborowie

Opublikowany: 2019-09-04 12:03:24
Wygasł: 2019-09-12

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, nr ewidencyjny działek: 970, 994, 1025 w miejscowości Piasek Mały, od km 0+406 ÷ 0+846 długości 440mb.

Opublikowany: 2019-08-12 12:20:01
Wygasł: 2019-08-21

Budowa 4 przydomowych pompowni ścieków wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój”


znalezionych: 266 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>